Supervision

I supervisionen kigger vi på hvor dine styrker ligger og indenfor hvilke områder du har udfordringer. Jeg fokuserer ikke på enkelt punkter, men hvor der er sammenfald i udfordringer og kommer med forslag til evt. årsager.

Muligheder