Om Charlotte Dohm

Jeg hedder Charlotte og er opvokset med døve forældre, så jeg har både tegnsprog og dansk som modersmål.

Jeg har arbejdet som tegnsprogstolk siden 1993 indenfor alle tolkeområder, dog med en forkærlighed til døvblindetolkning. Det er her jeg udfordres på næsten alle opgaver.

2015 færdiggjorde jeg EUMASLI, der er en europæisk master i tegnsprogstolkning. Det gav mig en lyst og interesse til, at udforske vores fag.

Jeg har superviseret mange tegnsprogstolke, er tilknyttet tolkevirksomheder som faglig konsulent, holdt oplæg på faglige temadage samt afholdt større kurser. 

Mit speciale ligger indenfor tolkeprocessen, men jeg har en viden indenfor en lang række andre områder. Og hvis ikke, så ved jeg hvem jeg skal kontakte.