Memory strategies in sign language interpreting

Dette speciale omhandler danske tegnsprogstolkes genkaldelses- og hukommelsesstrategier i forb. med tal og egennavne.

Download her