Charlotte Dohm

Faglig udvikling for tegnsprogstolke

Tolkning er en utroligt omfattende profession, der er meget kognitivt belastende. Det er et spændende fag, hvor vi altid kan udvikle os og forbedre os. Det vil jeg gerne sætte fokus på.

Velkommen til min hjemmeside

Aktuelle kurser

Publikationer om tegnsprogstolkning som fag

Testimonials

Kursisterne mener

Charlottes supervision er den mest kompetente feedback jeg har fået i min tid som tolk. Det var fagligt velfunderet og yderst gennemarbejdet. Charlotte var velforberedt og det var meget detaljeret, konkret og dybdegående med fokus på "hvorfor" i stedet for blot at bevæge sig på overfladen med det første der ses, såsom tegnfejl og lign. Det foregik i en ligeværdig dialog med plads til mine egne tanker om tolkningen. Jeg fik en større forståelse af min tolkeprocess og var flyvende i tiden efter supervisionen.

Marlene Weber Steenberg

December 2020 og januar 2021 deltog jeg på kurset om "Tolkning for døvblinde". Charlotte havde sammensat et super godt program, og næsten alt foregik på tegnsprog. Vi fik bla. teori om hvor hvor døvblinde er særlig udfordret når de skal aflæse en tolkning. Vi hørte oplæg fra døvblinde om deres hverdag. Vi fik lov selv at prøve at være døvblinde for en halv dags tid. Og så fik vi naturligvis lov selv at have døvblinde i hånden og tolke for dem. Et kursus jeg virkelig har fået stort udbytte af.

Lillian Toustrup

Via kurset "Døvblindetolkning" har jeg fået teorierne bag den læring, jeg hidtil har fået ad-hoc fra mine mere erfarne kolleger. Det har været et øjenåbnende og yderst lærerigt kursus, selv for en gammel rotte som mig.

Stine Vestergaard

Jeg deltog i Charlottes kursus omkring tolkeprocesser, hvilket var et helt igennem fantastisk kursus - det har sat mange tanker igang.

Tina Dalager